Algemene voorwaarden Creating Art Productions

Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden. In dit bestand vindt u bovendien ons inschrijfformulier.

Privacyverklaring Creating Art Productions

 

00

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we daar mee om gaan. We leggen u uit waar de gegevens opgeslagen worden en voor welke doeleinden we deze gegevens opslaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Creating Art Productions is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Inhoud

01 Over ons

02 Persoonsgegevens

03 Doel verwerking en opslag

04 Delen persoonsgegevens

05 Social media en publicatie beeldmateriaal

06 Beveiligen

07 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

08 Wijzigingen

----------------------------------------------------------------------------------------

 

01 Over ons 

Creating Art Productions wordt beheerd door Mariëlle Lucas en Joost Verhaar. Wij zijn te bereiken via onderstaande contactgegevens:

 

info@creatingartproductions.com

Telefoonnummer: 06-13015803/ 06-26902699

Postadres: Brink van Pietje Bell 32, 2641BG, Pijnacker

KvK nummer: NL858514813B01

 

02 Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Creating Art Productions zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevens Bescherming(AVG).

Creating Art Productions verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankgegevens
- Medische gegevens (blessures of andere medische informatie die nodig worden geacht om zo veilig mogelijk te trainen)

Wanneer vragen wij om deze gegevens?
Wij vragen uw gegevens in te vullen als je:

- je inschrijft voor een van onze lessen, trainingsprogramma’s of cursussen

– je inschrijft voor onze nieuwsbrief

– je aanmeldt voor een proefles

– een contactformulier op onze website invult

– andere aanvragen doet voor één van onze diensten.

 

03 Doel verwerking en opslag
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken enkele of meerdere van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - het  verzenden van nieuwsbrieven en of uitnodigingen voor bepaalde activiteiten-  het afhandelen van uw betaling – u te kunnen bellen en/of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn bij het doen van belastingaangifte.

Wanneer u in de toekomst geen e-mail meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door een reply op onze e-mail te sturen of door op een andere manier contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Hoe lang worden gegevens bewaard door ons?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

04 Delen van persoonsgegevens met derden
Creating Art Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creating Art Productions blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

05 Social media en publicatie beeldmateriaal
Van Facebook en Instagram hebben wij de buttons geplaatst op onze website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gebruik beeldmateriaal:
Creating Art Productions kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties (bijvoorbeeld op de website of in folders) en media-uitingen (bijvoorbeeld Facebook en Instagram). Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen indien daar via het inschrijf- dan wel toestemmingsformulier toestemming voor is gegeven.

06 Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creatingartproductions.com

07 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@creatingartproductions.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

08 Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. We raden u dan ook aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Creating Art Productions, juli 2018